Privacy verklaring

Privacy policy

Privacybeleid van Beertenhuis

Beertenhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

De volgende onderdelen maken onderdeel uit van Beertenhuis:

Beerten Autoschade Service;

Beerten Motordesign & Spuitwerk;

Beerten Autoverhuur;

Iliohan Autobedrijf;

Iliohan Berging.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beertenhuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit houdt in dat:

wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

persoonsgegevens slechts worden doorgegeven aan andere partijen, als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Beertenhuis verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het:

aangaan van verkoop- en service-overeenkomsten en de uitvoering daarvan;

uitbrengen van een offerte;

versturen van nieuwsbrieven en commerciële acties;

uitvoeren van terugroepacties;

uitgeven van auto’s voor proefritten, vervangend vervoer en verhuur;

ontvangen en verwerken van sollicitaties;

het aangaan van arbeidsovereenkomsten en het voeren van de loonadministratie;

het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. Ook verstrekken wij geen gegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Beertenhuis bewaart persoonsgegevens (in algemene zin) niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen: beveiliging van pc’s, netwerkschijven en software ter voorkoming van datalekken, hacks, verlies of corruptie van persoonsgegevens;

Disclaimer

Beertenhuis publiceert op de website teksten, afbeeldingen en andere gerelateerde zaken. Beertenhuis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud op de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Mocht je vragen nog hebben over het privacybeleid of disclaimer kun je deze indienen via het contactformulier op deze website.

(52020)